29 maja 2020 r.

Dzisiejszy dzień zapewne przejdzie do historii naszej szkoły, z kilku przyczyn. To 29 rocznica nadania szkole imienia Orląt Lwowskich, którą obchodzilibyśmy jak co roku dostojnie i radośnie. Rozpocząłby się Mszą Świętą, później byłaby akademia, która przeniosłaby widzów w nostalgiczną podróż do trudnych, ale mężnych dziejów naszej ojczyny. Nie zabrakłoby też konkursów, gier i zabaw dla dzieci, wystawy poświęconej bohaterom oraz wielu innych atrakcji. Szkoła tętniłaby życiem, zaproszeni goście byliby świadkami rozwijających się talentów: aktorskich, wokalnych, plastycznych i sportowych.

A jednak jest inaczej, bowiem ze względu na pandemię koronawirusa nie możemy obchodzić Święta Szkoły, musimy pozostać w swoich domach aż do momentu zniesienia restrykcji.

Co zatem nam pozostało,  „zdalne świętowanie”, wspomnienie o bohaterskich, mężnych patronach szkoły podczas lekcji online. Co o nich wiemy, warto przypomnieć, tych, młodych bohaterów, którym ,,przyśniła się Polska” i którzy ruszyli w bój i obronili swoje ukochane miasto. Są dla nas, całej szkolnej społeczności wzorem do naśladowania.

Pozostaje mieć nadzieję, że 30 rocznica nadania imienia naszej szkole przebiegnie, jak w latach wcześniejszych uroczyście i wesoło.

 

Tekst Anna Kalita