Dzień Otwarty Szkoły

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 16

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich  w Przemyślu

zapraszają

Dzieci rozpoczynające naukę

 w roku szkolnym 2020/2021

wraz z Rodzicami

na Dzień Otwarty Szkoły

„Walentynki z Rodziną”,

który odbędzie się

      14 lutego 2020r. w godz. 16.00.-18.00