Ewaluacja wewnętrzna

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ewaluacji wewnętrznej pracujemy nad określeniem, w jaki sposób szkoła promuje i prezentuje wartość edukacji. Chcemy poznać Państwa opinie o działaniach realizowanych w szkole, a także propozycje i uwagi odnośnie pracy szkoły oraz promowania jej w środowisku lokalnym.

W odpowiedziach mogą być pomocne poniższe pytania kluczowe:

  1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem wartość ewaluacji?
  2. Czy znają Państwo programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w szkole?
  3. Co chcieliby Państwo zmienić, poprawić w prowadzonych przez szkołę działaniach odnośnie nauki, zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych, itp.?

Informację zwrotną można przekazywać na pocztę dornuc4@wp.pl lub j.pudlik@op.pi, można też wrzucić na kartce do ,,skrzynki", która będzie wystawiona w szatni (w pomieszczeniu portiera).

Na Państwa informacje czekamy do 20 stycznia 2019 roku. Dodatkowo 6 grudnia podczas ogólnoszkolnej wywiadówki będzie można przekazać uwagi i spostrzeżenia nauczycielom dyżurującym przy głównym wejściu do szkoły

 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i merytoryczne wnioski.

Zespół ds. ewaluacji