Informacja o ewaluacji

Drodzy Państwo

 

W roku szkolnym 2018/2019 pracujemy w ramach ewaluacji wewnętrznej nad określeniem, w jaki sposób szkoła promuje i prezentuje wartość ewaluacji. W związku z tym pragniemy uzyskać od Państwa informacje dotyczące rozumienia pojęcia: wartość edukacji, jak również chcielibyśmy sprawdzić w jakim stopniu Państwa oczekiwania w zakresie badanych wartości są zbieżne z programem szkoły.

Zależy nam na Państwa opiniach oraz propozycjach działań, które w przyszłości wpływałyby na promowanie wyznaczonych przez szkołę wartości edukacji w społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnym. Dlatego prosilibyśmy Państwa o informacje zwrotne dotyczące zaproponowanego zagadnienia, sugestii, pomysłów, rad przydatnych w budowaniu materiału badawczego (ankiet) oraz opinii.

W odpowiedziach mogą być pomocne przygotowane przez zespół ds. ewaluacji poniższe pytania kluczowe:

  1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem wartość ewaluacji?
  2. Czy znają Państwo programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w szkole?
  3. Czy i w jakim zakresie utożsamiają się Państwo z realizacją wartości edukacji promowanej
     w szkole?
  4. Czy sposób informowania Państwa przez szkołę o podejmowanych w działaniach w tym obszarze jest zadowalający?

Informację zwrotną, czyli Państwa wnioski, spostrzeżenia można przekazywać w formie e-mailowej na podaną pocztę: dornuc4@wp.pl albo wrzucić informacje do przygotowanej ,,skrzynki", która będzie wystawiona na portierni. Na Państwa informacje czekamy do 10 grudnia.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i merytoryczne wnioski.

 

                                  Zespół ds. ewaluacji