Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

SP16 w Przemyślu

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od  12 marca do  25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Szkole  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieką rodziców, opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proszę także o śledzenie szkolnej witryny internetowej www.sp16przemysl.pl