Konkurs

W dniu 18.03.2020r. został ogłoszony konkurs dla uczniów naszej szkoły na temat tego, jak powinniśmy zachować się podczas pandemii koronawirusa.  Uczniowie mogli przesyłać swoje pracy w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, rysunku. Jury w składzie: psycholog szkolny - Marta Kowalska, nauczyciel historii - Edyta Gajda Chorzępa, logopeda - Magdalena Ludwa zadecydowało o przyznaniu ex aequo trzech pierwszych miejsc następującym uczniom: Rozkoszny Jan klasa 5c, Michał Tenus klasa 8a (autor filmu), Mikołaj Tenus klasa 5c. Zwycięzcom gratulujemy.