Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

SP 16 w Przemyślu

W dniu 14 marca w wielu krajach obchodzi się Dzień Liczby Pi – zapisana w systemie amerykańskim ta data to pierwsze cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi: 3.14.

Dla przypomnienia -  liczba Pi, zwana również ludolfiną na cześć matematyka Ludolpha van Ceulena, jest wartością stałą, niewymierną, którą podaje się najczęściej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wynosi wówczas 3,14. Liczba Pi to stosunek obwodu koła do długości jego średnicy.

W naszej szkole, od kilku lat, 14 marca jest okazją do popularyzowania wiedzy o liczbie Pi, ćwiczenia pamięci oraz umiejętności rachunkowych oraz po prostu dobrej zabawy.W tym roku organizatorami Święta Liczby Pi byli uczniowie klas 7 i 8, rozwijający na co dzień swoje zdolności w ramach kół matematycznych pod kierunkiem nauczycielek Iwony Kusal i Anety Więch.

Tradycyjnie odbyły się konkursy – indywidualny na zapamiętanie jak największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiętnego ludolfiny oraz drużynowy na jej empiryczne wyznaczenie.

Konkurs indywidualny został rozegrany w 3 grupach – klasy 4-5, 6-7 oraz klasy 8 i 3 gimnazjum. Uczestnicy zaimponowali publiczności świetną pamięcią i koncentracją, recytując bezbłędnie całe sekwencje rozwinięcia dziesiętnego liczby pi.

Najlepszą w najmłodszej grupie okazała się Natalka Pych z klasy 5d podając aż 75 cyfr po przecinku, wśród szósto i siódmoklasistów triumfowała Marysia Nazimek z 6b recytując rozwinięcie dziesiętne pi do 157 miejsc po przecinku podwajając swój własny wynik z ubiegłego roku – 74 cyfry, zaś w najstarszej grupie opanowaniem i pamięcią popisała się Daria Sroka z 3gb (63 cyfry).

W konkursie drużynowym na dokładność w mierzeniu „okrągłych” przedmiotów i na poprawność rachunkową, zwyciężyła reprezentacja klasy 8a w składzie: Oskar Olszański, Kacper Śmigielski, Piotr Stępniak.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy też konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-5 i wiemy już, że na stałe włączymy go do programu.

Wszystkie prace były kreatywne i interesujące, nawiązujące do rozwinięcia liczby pi i jej definicji, ale interpretujące ją na różne sposoby. Jury miało trudny orzech do zgryzienia i po burzliwych obradach przyznało I nagrodę Hani Amarowicz z 4b, II nagrodę  Natalii Pych z 5d i III nagrodę Jagodzie Trojniarz z 4b.

Za ufundowanie nagród dla uczestników konkursów serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły, a laureatom gorąco gratulujemy!

 

Opr. A. Więch