Szkolne eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania

SP16 w Przemyślu

 

W dniu 14 lutego 2018 r. odbył się szkolny etap Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania.

W konkursie wzięło udział siedem klas: 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 5 b, 6 c i 7 b.  

Każdą klasę reprezentowali uczniowie wyłonieni w klasowych eliminacjach:

- 3 a – Julia Prachowska,

- 3 b – Hanna Amarowicz, Jakub Błądziński i Miłosz Srogi,

- 3 c – Maja Chludzińska, Karolina Ligęza i Emilia Pudlik,

- 3 d – Martyna Buś, Paulina Kijanka i Igor Ziąber

- 5 b – Oliwia Kowalska i Tymoteusz Sulik,

- 6 c – Alicja Kisiel, Aleks Sobolak, Manuel Inglot i Michał Tkaczyk,

- 7 b – Jagoda Karpinal.

 

Uczniowie, po krótkim przygotowaniu, czytali wylosowane wcześniej fragmenty książek:

    - ,,Pięć sprytnych kun” Justyny Bednarek – klasy I-III,

    - ,,Więcej niż klub” Pawła Beręsewicza – klasy IV-VII.

  

Szkolna komisja konkursowa zwracała uwagę na płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację głosu oraz ogólny wyraz artystyczny, jak też oddziaływanie uczestnika konkursu na emocje słuchacza.

Komisja po wysłuchaniu prezentacji uczniów i przyznaniu punktów ustaliła kolejność miejsc:

 

Klasy I-III

- I miejsce – Igor Ziąber z klasy 3 d

- II miejsce – Hanna Amarowicz z klasy 3 b i Emilia Pudlik z klasy 3 c

- III miejsce – Maja Chludzińska z klasy 3 c

 

Klasy IV-VI

- I miejsce – Jagoda Kurpinal z klasy 7 b

- II miejsce – Alicja Kisiel i Michał Tkaczyk - oboje z klasy 6 c

- III miejsce – Tymoteusz Sulik z klasy 5 b

 

Laureaci szkolnego etapu w każdej kategorii wiekowej: Igor Ziąber i JagodaKurpinal – będą reprezentować naszą szkołę w finale Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania, który odbędzie się w marcu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Konkurs zorganizowały: p. Aneta Hadam i p. Dorota Strociak-Nuckowska.

 

Tekst redagowała: Aneta Hadam