Wytyczne GIS, MZ i MEN

 Decyzje polskiego rządu o tzw. poluzowaniach obostrzeń w kolejnych tygodniach bieżącego roku szkolnego dają nam możliwość wprowadzania pewnych zmian w dotychczasowym kształceniu na odległość.

W linku poniżej znajdują się najważniejsze informacje:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men