Zakończenie roku szkolnego

Niebawem czeka Nas wszystkich bardzo nietypowa uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Pamiętajmy, że nadal obowiązują zalecenia MEN, GIS i MZ, więc mając na uwadze bezpieczeństwo społeczności szkolnej SP16 proponujemy następującą organizację:
- świadectwo/dyplom/książkę/pamiątkę wydaje wychowawca klasy w miejscu i terminie według harmonogramu,
- świadectwo odbiera uczeń/jeden rodzic, przestrzegając obostrzeń sanitarnych (dystans/maseczka/przyłbica), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach może to być inna osoba uzgodniona przez rodzica z wychowawcą,
- jeśli świadectwo nie zostanie odebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem, rodzic telefonicznie umawia się z pracownikiem sekretariatu szkoły na inny termin (16 670 29 15).
W czwartek 25 czerwca zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego:
- przed głównym budynkiem szkoły (plac/schody) 15.00-2a, 15.30-2b, 16.00-2c, 16.30-1a, 17.00-1b, 17.30-1c;
- za budynkiem od strony boiska (plac/schody) 15.00-3a, 16.00-3b, 17.00-3c, 18.00-3d.
W piątek 26 czerwca zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego:
- przed głównym budynkiem szkoły (plac/schody) 9.00-4a, 9.30-5a, 10.00-5b, 11.00-5c, 12.00-5d, 13.00-6b, 14.00-6c, 15.00-6d;
- za budynkiem od strony boiska (plac/schody) 9.00-6a, 10.00-7a, 11.00-7b, 12.00-8a, 13.00-8b, 14.00-8c
Wydanie świadectwa poprzedza odpowiedzialne rozliczenie się ze szkołą - wypożyczone podręczniki/laptopy powinni przynosić rodzice/uczniowie do szkolnej szatni od 8.00 do 16.00 według następującego harmonogramu:
- w piątek 19 czerwca klasy 8a,b,c, 7a,b, 4a;
- w poniedziałek 22 czerwca 6a,b,c,d, 3a,b;
- we wtorek 23 czerwca 5a,b,c,d, 3c,d;
- w środę 24 czerwca 1a,b,c, 2a,b,c.
W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z wychowawcą, uczeń/rodzic może oddać podręczniki odbierając świadectwo, a wychowawca przez e-dziennik informuje o takich przypadkach pracowników biblioteki szkolnej.
Jeśli z ważnych powodów nastąpiłaby zmiana powyższych ustaleń, społeczność szkolna otrzyma wiadomość...